TWX s.r.l. , tvrtka èlanica konzorcija Tomware s.c.a.r.l. ,nastala je suradnjom skupine profecionalaca iz podruèja informacijskih tehnogolija koja se bavi kupnjom i prodajom raèunalne opreme posebice suradnjom s ostalim privrednicima kao nabavljaè raèunalna opreme i usluga. Specijalizirala se u ponudi robe i usluga visokog standarda kvalitete koji su namjenjeni zahtjevnim kupcima koji koriste ICT kao alate za svoj rad. Kao dio konzorcija je zadužena za pronalaženje i nabavu sistemske i infrastrukutralne opreme. Kupljeni proizvodi su namjenjeni iskljuèivo bankama, velikim prodajnim lancima, kompanijama iz energetskog sektora, onima koji se bave telematikom i telefonijom, kao i kompanijama javnog sektora.
TWX djeluje samostalno na tržištu pojedinaènih proizvoda i usluga iz ICT sektora, kao što su rješenja za nadgledanje i telemetriju vozila i opreme te razlièite moguænosti monitoringa za podatkovne centre i distributivne sustave. Takoðer nudimo software drugih kompanije kako bi osigurali naše kupce sa svim moguæim alatima za njihove potrebe njihovih proizvodnih aktivnosti.
TWX djelomièno mijenja svoje poslovanje od èiste nabave proizvoda do pružanja usluga dodanih vrijednosti, koristeæi se svojim poznavanjem razlièitih tehnoloških platformi i svojim vlastitim proraèunom